Takster for 2017

En plads koster forældrene 2045kr/måned 

Kommunen giver tilskud på 5735kr/måned

Det samlede beløb er derfor 7780kr/måned

 

Betalingen for pladsen opkræves forud i 12 måneder om året. Dvs at på den sidste bankdag i måneden før, skal hele beløbet på kr.7780 stå på min konto. Konto nr. angivet i kontrakten.

Tilskuddet fra kommunen udbetales til forældrene månedsvis forud. (Tilskuddet udbetales første gang for den måned hvor pasningen påbegyndes)

Prisen reguleres hvert år i forhold til kommunens tilskud og meldes ud senest 1 måned før i krafttræden.

Der ydes søskenderabat. Nærmere information hos kommunens pladsanvisning: Heidi Hjortnæs. Der ydes ikke friplads.

Vær opmærksom på at tilskuddet falder den måned barnet bliver 2,9 år. Så hvis i tænker at barnet skal fortsætte i dagplejen lidt længere, er det vigtigt at i giver besked i god tid - pladsen kan være reserveret til et andet barn.

 

Til sammenligning:

Kommunal dagplejeplads : 2697 kr/måned

Vuggestueplads:               3134 kr/måned (hertil kan komme 407 kr til madordning)              

Besparelse: 5127 kr årligt på dagplejeplads

og ca. 14400 kr på vuggestueplads med madordn.