Tilskud i 2017


Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.
 
Tilskuddet udregnes efter den løn eller det vederlag, som er aftalt med den person, som skal passe barnet. Forældrene skal altså som minimum dække 25 % af de faktiske udgifter.
 
I alderen 24 uger – 2 år og 8 måneder kan der i 2017 maksimalt ydes et tilskud på 5.735 kr. pr. måned pr. barn – svarende til mindst 75 % af nettoudgiften til en dagplejeplads.
 
Max. tilskud for pasning op til og med 19 timer 3.154 kr. 20 – 32 timer 3.785 kr. 33 – 48 timer 5.735 kr.
 
 
I alderen 2 år og 9 mdr. – 5 år kan der i 2017 maksimalt ydes et tilskud på 3.770 pr. barn pr. måned – svarende til 75 % af nettoudgiften til en børnehaveplads (ekskl. udgifter til støttepædagoger).
 
Max. tilskud for pasning op til og med 19 timer 2.074 kr. 20 – 32 timer 2.488 kr. 33 – 48 timer 3.770 kr.
 
 
Formalia omkring godkendelsesprocedure skal være på plads før opstart, ligesom et evt. opsigelsesvarsel ved overgang fra kommunalt til privat tilbud skal respekteres.
 
Ansøgningen skal derfor gerne være kommunen i hænde ca. 1½ måned før start hos den private børnepasser, man søger om tilskud til.
 
Der ydes tidligst tilskud fra den dag ansøgningen er modtaget på pladsanvisningen. Vær opmærksom på, at der ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft.
 
Tilskuddet udbetales forud på den sidste hverdag den forudgående måned. Dvs. tilskud for august 2017 udbetales til forælderens Nem-konto 31. juli 2017 under forudsætning af, at der er fremsendt dokumentation.
 
Hvis ansøgningen modtages senere end 1½ måned for start, vil tilskuddet først blive udbetalt den efterfølgende måned. Eks.: Ansøgning afleveres medio juli gældende for 1.8.2017 – tilskuddet vil først blive udbetlat 31.8.2017, men for august og September måned. 

 

Vær opmærksom på at tilskuddet falder når barnet er fyldt 2,9 år.

Kommunen yder søskenderabat, men ikke økonomisk / pædagogisk friplads i privat dagpleje.

Kommer du fra en anden kommune kan tilskuddet være anderledes.