Opsigelse:

Udmeldelse kan ske til d. 1. i måneden med 2 måneders varsel. Varslet er gensidigt.

Pasningsforløbet slutter den 1. i den måned barnet fylder 2,9, hvor barnet skal i børnehave.

Ønskes barnet passet længere end til 2,9 år, vær da opmærksom på at så falder kommunens tilskud. 

Forældre har selv ansvar for, at få barnet skrevet op til en børnehaveplads.